தொழில் செய்திகள்

மல்டி-ஃபங்க்ஷன் ஸ்க்ரூடிரைவரின் நன்மைகள் என்ன?

2020-05-11
இது திருகுகிறதா அல்லது அவிழ்த்துவிட்டாலும், எதிர்ப்பு கிளம்பினால் திருகுகள் தற்செயலாக இழக்கப்படுவதைத் தடுக்கலாம். பாதுகாப்பு குழாய் ஒரு மெல்லிய எஃகு குழாய் என்பதால், மனித கைகளால் அடைய முடியாத சிறிய இடங்களுக்கு, திருகு இறக்கப்படும்போது திருகு தானாகவே திருகு குழிக்குள் நுழைய முடியும், மேலும் எதிர்ப்பு கிளம்பின் செயல்பாட்டின் கீழ் எளிதாக அகற்றலாம். திருகு குழியில் திருகு நிறுவப்பட்டிருப்பதால், திருகு இலக்கை துல்லியமாக நிலைநிறுத்த முடியும், மற்றும் திருகு குழி ஒரு உலோக குழாய் ஆகும், இது இலக்கை அடைவதற்கு முன்பு திருகு முனையாமல் தடுக்க முடியும், மேலும் எப்போதும் ஸ்க்ரூடிரைவர் தடியுடன் ஒத்துப்போகிறது , அதனால் திருகு எளிதில் திருகப்படுகிறது. திருகு திருகு குழியில் நிறுவப்பட்டிருப்பதால், மனித விரல் திருகுகளைத் தொடத் தேவையில்லை, எனவே இலக்கை அடைவதற்கு முன்பு திருகு நனைக்கப்பட்டு விரலைப் போல வலிக்கிறது ஒரு சாதாரண ஸ்க்ரூடிரைவரைப் பயன்படுத்தும் போது. கிளாம்பிங் எதிர்ப்பு விளைவு காரணமாக, ஸ்க்ரூடிரைவர் திருகு சுமந்து அதை எந்த திசையிலும் இலக்கை நோக்கி நகப்படுத்த முடியும், மேலும் ஈர்ப்பு விசையின் காரணமாக திருகு கீழே சரியாது.

மல்டி-ஃபங்க்ஷன் ஸ்க்ரூடிரைவரை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது: திருகும்போது, ​​திருகு குழியில் திருகு நிறுவவும், இலக்கை நோக்கி திருகு நுனியைத் தள்ள ஒரு கையால் பாதுகாப்புக் குழாயை (அல்லது எளிய கைப்பிடியை) பிடித்து, மறுபுறம் ஸ்க்ரூடிரைவரைத் திருப்பவும் கைப்பிடி. திருகு இறக்கும் போது, ​​கம்பிக்கு எதிராக ஸ்க்ரூடிரைவரை தள்ள ஒரு கையால் பாதுகாப்பு சிலிண்டரைப் பிடித்துக் கொள்ளுங்கள், மறுபுறம் ஸ்க்ரூடிரைவர் கைப்பிடியைத் திருப்பவும்.